Archief | debatten RSS feed for this section

De Onvoltooide Vernieuwing

11 jan

Op het Visiecongres van oktober 2010 lanceerde Caroline Gennez een opvallende tekst rond de interne partijvernieuwing van de sp.a.  Met deze tekst blikte de voorzitter terug op iets meer dan 10 jaar partijvernieuwing die in 1999 was ingezet en stokte na de verkiezingsnederlaag van 2007. Met de wolken willen het  interne debat verder uitdiepen: Is de vernieuwing van na 1999 onvoltooid gebleven?  Of moet een partij in een permanente vorm van vernieuwingsproces zitten. Met Norbert de Batselier -de belangrijkste ideoloog van de “jonge turken” generatie- en niemand minder dan de voorzitter zelf willen de discussie aanscherpen. Provincieraadsvoorzitter, Marc Lootens zal het debat aanzwengelen en de reacties uit het publiek stroomlijnen.

De Onvoltooide Vernieuwing”, Caroline Gennez en Norbert De Batselier, dinsdag 8 februari om 20 uur. Zuilenzaal, Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent